Virtualni novac

Pošalji svakome

Rastuća vrijednost

Most za Jugoslavene: najjednostavnija tehnologija za slanje novca bez granica i bez trećih strana, potpuno lokalizovana u našem regionu


Proizvedeno: ,mil. Dinara

Saznaj više

↱ 2% sačuvano za donacije → VDN spremno za donaciju

Pomoću "virtualnih Dinara" ljudi dobiju mogućnost slanja novca preko mreže: bez granica, bez banka i bez trećih partija. Virtualni Dinari su anonimna digitalna imovina koja vas štiti od tuđeg uticaja. Virtualni Dinari vam omogućavaju slanje novca sa najnižim naknadama na najsigurnijem načinu.

Virtualni Dinari mogu biti poslani bilo kome i bilo gdje, dovoljno je da pošiljalaoc zna prijemnikovu vDinar digitalnu adresu. vDinar nema vlasnika niti može biti usporen ili promijenjen od ikoga: svaki korisnik potvrđuje svojim istim softverom svaku transakciju i svaku informaciju.

Virtualni Dinari mogu biti zamijenjeni običnim, svakodnevnim valutama, i mogu dakle postati dugotrajna investicija. Virtualni Dinari se mogu zamijeniti na digitalnim mjenjačnicama gdje se kupuju i prodaju virtualne Dinare za dekretni novac (HRK, KM, ...) ili slične digitalne valute.